WYKŁADOWCY

Wykłady I Warsztaty 5 - 6 czerwca 2020

„Zapobieganie powikłaniom w obrębie tkanek miękkich i ich leczenie w kompleksowych przypadkach estetycznych.”

”Z wnętrza na zewnątrz„

„Bolesna droga do realizacji – dlaczego dopasowanie kolorów jest tak trudne?”

„Peri-implantitis – czy to już utrata implantu?”

„Powikłania w chirurgii i implantologii”

„Znaczenie prawidłowej komunikacji i kreatywnego planowania leczenia w złożonych przypadkach ortodontycznych”

“Zespół Interdyscyplinarny: osiąganie sukcesu estetycznego u pacjenta orto-protetycznego”